Yrityksemme ja tuotteemme mediassa

Aurinkovoimaa yrityksille

Edustamme nyt uusiutuvaa energiaa yhteistyössä kumppanimme kanssa (Hanlog). Tarjoamme yrityksille ja maatalouksille  yli 10 kWp aurinkovoimaloita hyödyntäen mm kääntyviä aurinkopaneleita, joilla voidaan saada jopa 40% parempi tuotto kuin kiinteillä paneeleilla. Seurantamekanismi edustaa uutta teknologiaa ja innovaatiota markkinoilla ja on kotimainen. Uuden teknologian ansiosta on mahdollista saada investoititukea ratkaisulle , joka säästää sähkönhankintakustannuksia ja on ympäristöteko […]

Yhdyskuntatekniikka 2015

Yhdyskuntatekniikka 2015 – näyttely järjestetään tänä vuonna Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa 20. – 21.5. OdorOffin viimeisimmät uutuudet hajunpoiston alalla ovat nähtävillä hallissa A osastolla Ad2. Tervetuloa tutustumaan osastoomme!

Suomen lainsäädäntö

Suomessa ei ole annettu suoria ohjearvoja hajuille. Epäsuorasti hajuja voidaan kuitenkin käsitellä lain puitteissa niissä tapauksissa, joissa voidaan todeta, että hajuista aiheutuu merkittävää viihtyisyyshaittaa tai terveydellistä haittaa. Ympäristönsuojelulaki kieltää toiminnan, josta aiheutuu ilman pilaantumista ja sen seurauksena merkittävää viihtyisyyden vähenemistä. ”Merkittävää viihtyisyyden vähenemistä” on kuitenkin vaikea määrittää yksiselitteisesti. Hajuhaitan vakavuuteen vaikuttavat hajun esiintymistiheyden lisäksi hajun […]

Ulkomaalaiset ohjearvot

Selkeitä ohjearvoja tai ohjearvoehdotuksia hajun esiintymiselle on esitetty ainoastaan Saksassa muutamissa osavaltioissa sekä Tanskassa. Esim. Saksan Nordrheim-Westfalenin osavaltion vuonna 1993 annettujen yleisten ohjeiden mukaan, hajua saa esiintyä korkeintaan 10 % kokonaisajasta asuinalueilla ja 15 % kokonaisajasta teollisuusalueilla tai asumattomalla alueella. Laitosta, jonka hajukuorma ei ylitä 2 %:a kokonaisajasta, pidetään alueen kokonaishajukuorman kannalta irrelevanttina. Tanskassa laitoksen […]

Hajuongelmat ja niiden torjunta

”Ikävä asia, jonka useimmat ihmiset välittömästi yhdistävät jätevesihuoltoon, on epämiellyttävä haju. Onkin totta, että viemäriverkossa yleensäkin, ja Lapuan Jätevesi Oy:n kaltaisessa teurastamon ja nahkatehtaan jätevesiä pitkän matkaa kuljettavassa siirtoviemärissä…” Lue lisää Lapuan Jätevesi Oy:n sivuilta

Uusi hajunpoistomenetelmä toiminut 2003 vuodesta lähtien Lapualla

”Lapuan Jätevesi Oy on saanut hajuhaitat hallintaan kemiaaliseen absorptioon perustuvalla menetelmällä. Poutun jätevesipumppaamo ajoittain voimakkaat hajupäästöt hiersivät useita Lapuan Jätevesi Oy:n ja pumppaamon naapuriston välejä. Kesäkuussa 2003 hankittiin aiemmin käytetyn…” – Tekniikka- ja Kunta 02.2004 Lue lisää

Aamulehden pääkirjoitus hajunpoistosta

”Teollisuussijoitus ja joukko yksityisiä bisnesenkeleitä ovat sijoittaneet rahaa poikkeukselliseen toimintaan, hajun poistoon. Biologisia ongelmahajuja tavataan tunnetusti muun muassa jätevesilaitosten ympäristöissä, elintarviketeollisuudessa, kauppojen biojätevarastoissa…” – Aamulehti 5.6.2006 Lue lisää

Hajuja vastaan kemian keinoin

”Hajuhaitat eivät kosketa vain kaatopaikkojen liepeitä. Epämielyttäviin tuoksuihin saattaa törmätä keskellä kaupunkiakin. Muun muassa lisääntynyt liikenne tai jätteenpolttolaitokset voivat tehdä hajuille herkän arjesta hankalan…” – Turun Sanomat / Talous 26.7.2006 Lue lisää

Reaktori poistaa torin hajut

”Lämpö ja biologinen jäte on yhdistelmä joka haisee. Se on myös huomattu Helsingin kauppatorilla, jossa hajuhaitat olivat melkoiset torin alla olevien jätepuristimien takia. Viime toukokuussa puristimien viereen asenettiin hajunpoistoreaktori imemään hajut pois…” – Tekniikka ja Talous 23.11.2006 Lue lisää

Ilmajoki taltutti hajut

”Alkukesällä asennettu hajunpoistoreaktori poisti hajuongelmat Ilmajoen keskustasta. Ilmajoella aiemmin häirinneet elintarviketeollisuuden jätevesien aiheuttamat hajut on saatu hallintaan. Uusien hajunpoistoreaktorin…” – Sanomalehti Ilkka 23.8.2007 Lue lisää  

Jätevesien hajut kuriin reaktoreilla

”Jätevesien aiheuttamia hajuja pumppaamolla on saatu Ilmajoella kuriin muutaman viime vuoden aikana kun usealle pumppaamolle on asennettu hajuhaittoja purkavia reaktoreita. Reaktorien asennus aloitettiin vuonna 2004 kun Koskenkorvan terveystalon pihasta…” – Ilmajokilehti 13.9.2007 lue lisää

Ongelmahajut voidaan poistaa

”Vuonna 2002 Clean Air nimellä perustetun, vuodesta 2006 OdorOff nimellä toimineen yrityksen asiakkailla on yhteinen asiakkailla on yhteinen ongelma: epämiellyttävä haju. OdorOff on erikoistunut poistamaan häiritseväksi…” – Varsinais-Suomen Yrittäjät, 02/2009

Ympäristön pahoja hajuja ei enää tarvitse hyväksyä

”OdorOff Oy:n hajunpoistomenetelmillä on ratkaistu kymmeniä ”hajuhaasteita” Suomessa. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että suomalainen OdorOff Oy asettaa uuden hyväksyttävän tason hajunpoistoon, ensin kotimaassa ja myöhemmin…” – Enertec, tiedote 22.01.2009

Lisää uutisia