Kemikalisointi

Kemikalisoinnissa jäteveteen lisätään veden PH arvoa säätävää kemikaalia, jonka avulla hajupitoisuus saadaan laskettua toivotulle tasolle viemäriputkessa. Oikealla annostelulla myös korroosiohaitat vähenevät. Nestemäinen hapetus- ja saostusaine  sopii jätevedenpuhdistuksessa mm. hajun-, rikkivedyn- ja liukoisen BOD:n (biologisen hapenkulutuksen) poistoon sekä hapetukseen ja lietteenkäsittelyyn.

Menetelmä tarvitsee kemikaalin syöttölaitteen, sähköliitännän sekä kemikaalin lisäyksen säännöllisin väliajoin.Kemikaali toimitetaan 45 kg:n astioissa tai 1200 kg:n kontissa.

Menetelmän edut

Kemikalisoinnilla saadaan hajuhaitan torjunnan lisäksi vähennettyä putkistojen betoni- ja metalliosien korroosiota tai eroosiota, jonka aiheuttaa veden ja rikkivedyn rajapinnalla  muodostuva rikkihappo. Menetelmän tuloksena on hajupitoisuuden aleneminen kohteessa ja linjassa 5-10 kilometrin matkalla.

Soveltuu käytettäväksi

Jätevesiverkostot ja pumppaamot