UV-laitteistot

UV-laitteistossa kontaminoitu ilma johdetaan kulkemaan sähkömagneettista säteilyä tuottavan putkiston läpi. Säteily muodostaa otsonia, joka on hajunpoistossa tehokas kaasu, sillä se tuhoaa monet hajuyhdisteet. Menetelmän tuloksena haju- ja muut haitalliset yhdisteet alenevat  läpijohdetussa ilmassa 50-70 %.

Otsonaattori

Otsoni saadaan aikaan sähköenergialla otsonilaitteella. Kuiva ja puhdas ilma johdetaan otsonigeneraattorin sähköpurkauskentän yli jolloin happimolekyylit (O2) muuttuvat otsoniksi (O3).

Menetelmän edut

UV-laitteisto ja otsonigeneraattori ovat pienikokoisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja käsittelemään suuria hajupitoisuuksia.  Se ei myöskään tarvitse vettä toimiakseen.

Soveltuu käytettäväksi

Jätevesiverkostot ja pumppaamot, Jätteenkäsittely, Teollisuuslaitokset, Laivat