Yhdistelmäratkaisut

Usein parhaaseen lopputulokseen päästään yhdistämällä erilaisia hajunpoistotuotteita. Yhdistelmäratkaisuiden avulla saavutetaan toivottu lopputulos mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Menetelmän edut

Korkean hajupitoisuuden kohteissa usein kustannustehokkain vaihtoehto on yhdistää eri hajunpoistotuotteita linjaan. Yhdistelmäratkaisuilla pystytään minimoimaan käyttökustannukset ja saavutetaan parempi lopputulos.

Jos pyritään täydelliseen hajunpoistoon ja kohteessa on esimerkiksi erittäin suuri rikkivetypitoisuus, voidaan absorptiopesurilla, UV-laitteistolla tai kemikalisoinnilla leikata suurin osa hajusta ennen ilman johtamista aktiivihiilijärjestelmään. Yhdistelmäratkaisua käyttämällä hiilen kyllästyminen pitkittyy ja asiakas säästää käyttökuluissa.

Soveltuu käytettäväksi

Jätevesiverkostot ja pumppaamot, Jätteenkäsittely, Teollisuuslaitokset, Laivat